Verslag informatieavond huurders Zandvoort – 30 september 2019

Huurders geven aan wat zij belangrijk vinden
Woonstichting De Key wil haar woningen graag overdragen aan een woningcorporatie die actief is in de regio Zuid-Kennemerland. Maandagavond 30 september bezochten ruim 200 huurders de informatiebijeenkomst die werd gehouden in het NH Hotel. De huurders zijn geïnformeerd over welke stappen De Key en Huurders Platform Zandvoort (HPZ) hebben gezet en er is gevraagd welke punten de huurders belangrijk vinden bij de selectie van een andere woningcorporatie.

Voor u verandert er niets
Dat De Key mogelijk uit Zandvoort vertrekt, wordt uitgelegd door Leon Bobbe, bestuurder van Woonstichting De Key: “Wij zijn op zoek naar een geschikte corporatie die ál ons bezit in Zandvoort overneemt, als dat niet lukt dan blijven wij in Zandvoort. Verkoop aan commerciële beleggers is niet aan de orde”. Er hebben vier corporaties interesse: PréWonen, Elan Wonen, Brederode Wonen en Woonzorg Nederland. Leon Bobbe benadrukt dat er voor de huurders niets verandert: ”U blijft gewoon in uw woning wonen. Uw huur blijft hetzelfde en u kunt gewoon reparatieverzoeken blijven doen”.

Aanwezige huurders hebben gestemd
De Key en HPZ wilden weten wat de huurders belangrijk vinden bij de selectie van een andere woningcorporatie. De huurders stemden over wat zij erg belangrijk (gele stemkaart) en minder belangrijk (blauwe stemkaart) vinden. “Alles is belangrijk!” werd als eerste geroepen in de zaal. Na alle stemrondes bleek dat betaalbaarheid en onderhoud voor veel huurders erg belangrijk te zijn, gevolgd door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Andere onderwerpen waarover werd gestemd, waren de dienstverlening inclusief kwaliteitseisen en duurzaamheid.

Huurders Platform Zandvoort
Aan het eind van de avond gaf Pier Aldershof, voorzitter van Huurders Platform Zandvoort aan dat HPZ de punten van de huurders meeneemt in de gesprekken met De Key. Binnenkort zal hij ook de bewonerscommissies verder bijpraten. Als u als huurder nog iets wilt meegeven aan HPZ kan dat tijdens het vaste inloopspreekuur op de 1e maandag van de maand tussen 9.00 – 11.00 uur bij Pluspunt, op de website https://hpzandvoort.hvarcade.nl/ of via het e-mailadres van HPZ secretariaathpz@gmail.com

De komende tijd starten de gesprekken met verschillende woningcorporaties. Begin april 2020 verwacht De Key u weer te kunnen informeren.

2 antwoorden
 1. J. van den Bos
  J. van den Bos zegt:

  L.S.,

  Bedankt voor de mogelijkheid om een reactie te geven waar de nieuwe eigenaar van de huurwoningen aan moet denken c.q. aan moet voldoen.
  Ik denk hierbij aan het eens achterwege laten van de echt jaarlijkse mega huurverhogingen. Temeer omdat de meeste huurders behoren tot de categorie Jan Modaal en elke maand eindjes aan elkaar moet knopen. Betrokken politici behoren niet tot die betrokken huurders maar bepalen wel de -verhogingen. Gekozen colleges e.d. ontberen mensen die tot zgn. Jan-met-de-pet behoren. Maar zij bepalen wel alles voor hen – in dit geval de woninghuurders.
  De AOW wordt weliswaar n.a.w. iets verhoogd maar gaat toch nochtans volledig op aan de huur….. Verlaging van vaste lasten zoals in dit geval de huur is allicht interessanter dan inkomensverbetering die alleen betekenen dat alles weer duurder wordt.

  Ik heb helaas niet de bewonersbijeenkomst kunnen bezoeken maar ik maak graag gebruik van bovenstaande gelegenheid om mijn mening te geven waar m.i. een nieuwe -corporatie zich aan zou moeten houden.

  Tot zover deze ietwat impulsieve reactie maar ongetwijfeld vinden dat veel huurders erg interessant.

  Met vriendelijke groeten,

  J.B.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *