Huurdersbijeenkomst De Key

De Key is van plan de woningvoorraad in Zandvoort over te dragen aan een andere corporatie. Het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) is gevraagd mee te doen aan een verkenning. HPZ is op die uitnodiging ingegaan.

In de afgelopen maanden is een aantal keren overlegd over de opzet. Een belangrijke voorwaarde van HPZ was dat alle huurders gelegenheid moesten krijgen te reageren op de plannen van De Key. Die gelegenheid moest al aan het begin van het proces worden geboden. Aan deze voorwaarde wordt nu voldaan.

Alle huurders zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 30 september 2019. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in het NH Hotel in Zandvoort, Burg. Van Alphenstraat 63.

Tijdens deze avond kunnen de huurders naar voren brengen wat zij belangrijk vinden. HPZ vindt bij de beoordeling van een nieuwe coporatie een aantal punten van bijzonder belang. Wat kan de nieuwe corporatie betekenen als het gaat om bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de huren,
onderhoud en renovatie, nieuwbouw, dienstverlening? HPZ wil graag van de huurders horen of ze het daarmee eens zijn en is benieuwd naar andere punten die de huurders belangrijk vinden. In het vervolg van het proces zal HPZ zich ervoor inzetten dat ook met die punten rekening wordt gehouden.

HPZ roept de huurders op de bijeenkomst op 30 september te bezoeken. Vergeet niet u aan te melden via zandvoort@dekey.nl

1 antwoord
 1. Martn
  Martn zegt:

  Geacht platform,
  Gisteren was ik aanwezig bij de informatie avond betreffende overdracht verhuur bestand over te hevelen naar een andere woningbouw vereniging.
  Wat mij meteen opviel is dat ik niet de enige ben die letterlijk ziek is geworden van zijn eigen huurwoning en dat vrijwel iedereen bij een overdracht allereersts renovatie van het bestand als prioriteit nummer een ziet /vindt
  en daarnaast of het bestand wel aan aardige mensen zal worden overgedragen vindt men heel belangrijk hetgeen in mijn ogen geen discussie punt is want dat is namelijk heel gewoon dat een verhuurder aanspreekbaar is, een kwestie van opvoeding en iets waar je gewoon van uit kan gaan. Mijn analyse voor die angst dat men aan de heiden zal worden overgeleverd zit kennelijk diep, alsof er een contrast tussen goed en kwaad zal optreden als de overdracht eenmaal een feit is en er dan helemaal geen interactie meer mogelijk is en niet meer zijn woonwensen zou kenbaar maken. Ofwel dat de huidige situatie gewoon gecontinueerd wordt: “ of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt” maakt natuurlijk helemaal geen ruk uit. Kortom emoties liepen hoog op en er werd over de voorwaarden gedebatteerd terwijl men er van uit kan gaan dat er voor de zoveelste keer helemaal niks veranderd want als er zich een nieuwe “ woningbouw vereniging “ zou melden dat die dan in het zelfde schuitje terecht komt als De Key nu zit en ook geen riemen heeft om te doen waar woningbouw verenigingen proberen of trachten goed in / mee te zijn. Overdracht of het verkopen met een symbolische EURO het komt er op neer dat het bestand in Zandvoort geen stuiver waard is tenzij de woningen door een renovatie Naar pak weg twintig jaar geleden al een verbetering is van 100% want zoals U weet dient de zaak eigenlijk gewoon te worden plat gegooid en is overdracht of verkoop eigenlijk dat de kapitein het zinkende schip verloot en de betalende mede bewoners achterlaat met de ingestorte. Sociale woningbouw in Zandvoort ( stikstof beleid men verzint steeds weer iets nieuws en dit is ook weer een kapstok waardoor men niet kan doen waarvoor men is aangesteld ) Kunnen we er lang en breed over denken en praten maar het is duidelijk dat zowel uw organisatie als De Key moet revitaliseren om Zandvoort leefbaar te houden en samen out of de box moeten gaan denken om tot een oplossing te komen. Van overdracht of verkoop of hoe je het ook maar wil noemen kan, mag geen en zal de komende jaren absoluut geen spraken zijn. Bovendien in de praktijk onuitvoerbaar nogmaals tenzij er een geheel andere organisatie om de tafel zit die volgens mij nu al met argus ogen het proces volgt, die wij huurders niet willen en op een gegeven moment toeslaat als dat al niet het geval is en er zijn zat tekenen aan de muur die daar nu al op wijzen. Ik mag verdorie hopen dat zelfs uw organisatie nog integer is waarbij gezien het beloop en uw actie punten aan ben gaan twijfelen: het was gedurende de jaren inadequaat slap futloos met onhaalbare prioriteiten maar ongetwijfeld wel gezellig om af en toe met de “ baas zelf” een strategisch praatje te mocht maken: net alsof U de achterban vertegenwoordigd hetgeen een machtig gevoel geeft doch U zelf een lege huls blijkt te zijn. Niks maar dan ook helemaal niks heeft uw HPV Zandvoort bereikt en desalniettemin leg ik een paar kaarten op tafel die U wmb meteen kan uitvoeren. Ten eerste stop uw medewerking met de bedoelde overdracht want mijn conclusie daarvan is dat wij niet beter af zijn of we nu met de pop of de beer naar bed worden gestuurd we toch verplicht zijn te accepteren dat het nog jaren lang zo door zal blijven gaan en niemand er beter van wordt. Pleeg een gedachte coup en zet dat vermaledijde proces stil en we gooien het over een hele andere boeg en gaan direct in overleg met de directie met bewoners initiatieven die de renovatie dat geen dag langer meer kan worden uitgesteld gaat aanpakken met een huurders voorstellen om meteen die woningen in waarde te laten stijgen. Bijvoorbeeld met of onder beheer en toezicht van De Key de huurders de gelegenheid te geven om nu meteen de meest schrijnende gevallen te renoveren. Die mensen een poosje geen huur betalen maar dat er een potje wordt aangelegd van dat Zandvoortse huurgeld een paar drastische vernieuwingen meteen uit te voeren. Door de bewoners zelf ( er zitten handige jongens tussen en/ of samen met dat aan De Key gelinieerde klussen team waar we zowat allemaal een abonnement op hebben. ik bedoel maar het hoeft niet te blijven zoals het is en de situatie is te urgent om er niet aan te beginnen en overdracht af te wachten waarin die situatie alleen nog maar veel in beklijft zolang zelfs dat de mensen die nu verbetering behoeven dan allang zijn uitgestorven en. er dan i.d.d. Zandvoort geen nieuwbouw meer behoeft. Maar er kan nog veel meer: het revitaliseren en betrekken van Zandvoortse huurders bij de plannen van de “ sociale woningbouw” moet en kan anders. Het paradigma van vroeger namelijk het sociale van bouwen voor de toekomst is waanzin niet alleen in Zandvoort maar overal in Nederland en stamt nog uit de tijd van de zgn individuele maakbare woonomstandigheden. Daar is in voldoende mate mee geëxperimenteerd en heeft hier en daar een paar leuke flats opgeleverd maar dergelijke projecten zijn nu al jaar en dag volstrekt kansloos. u als organisatie zich daar sterk voor maken is tijdverlies, wensdenken en niet realistisch hoe goed U zich ook voelt en sociaal voelend U zich ook uit het punt van die soort maakbaarheid is echt allang voorbij! Wake up of maak plaats voor mensen die wat gaan doen samen met de Key die in Amsterdam wel heel succesvol is en dit hier in Zandvoort ook kan zijn als wij de huurders ons ook aanpassen naar de tijd.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *