,

Huurbeleid De Key per 2017

De koers van De Key Ruimte voor beweging in Amsterdam en Diemen en Ruimte voor evenwicht in Zandvoort en de portefeuillestrategie geven aanleiding om het huurbeleid te herijken. Naast onze eigen strategie geeft nieuwe wetgeving rondom huurbeleid aanleiding tot aanpassing van het huurbeleid. De Woningwet is herzien en de Wet doorstroming huurmarkt is aangenomen. Het huurbeleid is een uitwerking van de koers en de portefeuillestrategie en geeft aan hoe we nieuwe wetgeving toepassen.

Wat staat er in het huurbeleid?
Het huurbeleid geldt voor bestaande bouw en nieuwbouw in de toegelaten instelling vanaf 1 januari 2017 en beschrijft:

  •  Welke doelstelling wij nastreven met het huurbeleid
  • Hoe wij streefhuren bepalen
  • Hoe wij de jaarlijkse huurverhoging bepalen
  • Hoe wij omgaan met huurverlaging
  • Welke maatregelen wij toepassen bij verhuur
  • Hoe wij omgaan met huurprijzen na woningverbetering

Klik op de link om het bestand te downloaden: Huurbeleid De Key 2017