Arcade en de Key

Arcade ondersteunt huurders van Woonstichting Key. Huurders van de Key kunnen zich per straat of wooncomplex verenigen in een bewonerscommissie. Arcade ondersteunt en faciliteert zulke bewonerscommissies. De meeste bewonerscommissies zijn aangesloten bij Arcade. Elke bewonerscommissie vaardigt een lid af naar de ledenraad van Arcade. Deze ledenraad bepaalt het beleid van Arcade.

Arcade is door Woonstichting de Key erkend als de vertegenwoordiger van haar huurders. Arcade probeert waar nodig het beleid van de Key structureel te verbeteren en voert hiertoe regelmatig overleg met medewerkers en directie van de Key. Arcade heeft het recht om twee kandidaten voor te dragen voor de raad van commissarissen van de Key en om een lid voor te dragen voor de Geschillencommissie van de Key. Voorts onderhoudt Arcade contacten met andere huurdersorganisaties, zoals de Huurdersvereniging Amsterdam, het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond. Daardoor is Arcade ook betrokken bij stedelijke en landelijke acties.