Telefonisch spreekuur

Van maandag 23 november tot en met vrijdag 18 december houdt HPZ een telefonisch spreekuur.

We zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag, van 10.00 tot 12.00 uur.

In de loop van december bepalen we hoe het spreekuur na 18 december wordt ingevuld.

HPZ is bereikbaar op het telefoonnummer 06 444 718 42.

Maatregelen omtrent Corona virus

Arcade: Huren in tijden van crisis
Brief aan De key: huren in tijden van corona

HPZ: Maatregelen in verband met de corona crisis
Brief aan gemeente inzake corona

HPZ: Maatregelen in verband met de corona crisis
Brief aan De Key inzake corona

Maatregelen Amsterdamse woningcorporaties in verband met de Coronacrisis

Ook de Amsterdamse woningcorporaties hebben hun activiteiten aangepast om de veiligheid van hun huurders en medewerkers niet in gevaar te brengen vanwege het Corona virus. Uiteraard volgen ze de voorschriften vanuit de overheid en RIVM. Huurders kunnen met vragen terecht bij de corporaties via mail, telefoon en sociale media. Dat geldt ook bij dreigende achterstand met betaling van de huur. Waar mogelijk proberen de corporaties regelingen te treffen met huurders.

Klik op de link voor het volledige artikel: http://www.afwc.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/nieuwsbericht/item/190/

Spreekuur HPZ

HPZ heeft besloten voorlopig te stoppen met het maandelijkse spreekuur. Dit in verband met het
coronavirus.

Het blijft mogelijk contact met HPZ op te nemen via de mail: secretariaathpz@gmail.com

Informatie over de maatregelen van De Key is te vinden op de website: www.dekey.nl/corona

 

Inkomensgrens

Per 2020 zijn de ‘inkomensgrenzen’ voor huurtoeslag geen harde grenzen meer. Vroeger verviel je recht op huurtoeslag als je inkomen nét boven de grens raakte. Dat is nu niet meer zo. Als je inkomen een beetje hoger is (of wordt)  kun je toch nog huurtoeslag krijgen.

Klik op de link voor het overzicht: https://www.woonbond.nl/beleid-belangen/huurtoeslag/inkomensgrens

Het belang van een Bewonerscommissie

Je woont best wel prettig in een huis van de woningbouw vereniging De Key maar, er zijn wel eens van die kleine maar soms ook grote irritaties die je al tijden bezig houdt.

Ik zal wat voorbeelden noemen.

Irritatie: Je vraagt je steeds maar af waarom je buurman zijn fiets op de galerij plaatst. Hij weet dat dit niet toegestaan is en je hebt hem verteld dat bij een eventuele doorloop met een brancard er een probleem kan ontstaan. Aanspreken helpt niet maar als er een BC is dan kun je dit met elkaar bespreken hoe je zoiets kunt oplossen.

Servicekosten: Vooraf wordt de eindafrekening van de jaarlijkse service kosten ter goedkeuring aangeboden bij de BC. Dus is er een mogelijkheid om tijdens het jaarlijks overleg met De Key hierover te onderhandelen.

Onderhoud: Er zijn klachten over het schoonmaken van diverse delen van de flat.
Als BC is het mogelijk om met De Key en de rayonmanager te overleggen om tot verbetering te komen.

• Renovatie: Bij een grootte renovatie zal er met de BC overleg plaats vinden over de uitvoering hiervan.

• Service: Ik heb een defecte thermostaatkraan en geef dit door via het storingsmelding systeem. Ik krijg de vraag, heeft u een onderhoudscontract. Waarom moet ik een contract hebben? Volgens mij dient De Key dit zondermeer te vervangen. Even informeren bij de BC.

En zo zijn er vele voorbeelden te noemen waarbij een Bewonerscommissie een belangrijke rol kan spelen tussen de woningbouw en de bewoners.


Daarom is het van groot belang dat er in ieder complex een Bewonerscommissie aanwezig is. Dus sta op en verenig u.

Als u door dit bericht geïnteresseerd en enthousiast bent geworden, neem dan eens contact op met ons op. U staat niet alleen. Alle BC krijgen een kleine vergoeding en worden ondersteunt door de overkoepelende huurders organisatie ARCADE in Amsterdam en natuurlijk ook het HUURDERS PLATFORM ZANDVOORT. (HPZ)

Neem eens contact met ons op:
hpzandvoort.hvarcade.nl

Cor Haagsman

Verslag informatieavond huurders Zandvoort – 30 september 2019

Huurders geven aan wat zij belangrijk vinden
Woonstichting De Key wil haar woningen graag overdragen aan een woningcorporatie die actief is in de regio Zuid-Kennemerland. Maandagavond 30 september bezochten ruim 200 huurders de informatiebijeenkomst die werd gehouden in het NH Hotel. De huurders zijn geïnformeerd over welke stappen De Key en Huurders Platform Zandvoort (HPZ) hebben gezet en er is gevraagd welke punten de huurders belangrijk vinden bij de selectie van een andere woningcorporatie.

Voor u verandert er niets
Dat De Key mogelijk uit Zandvoort vertrekt, wordt uitgelegd door Leon Bobbe, bestuurder van Woonstichting De Key: “Wij zijn op zoek naar een geschikte corporatie die ál ons bezit in Zandvoort overneemt, als dat niet lukt dan blijven wij in Zandvoort. Verkoop aan commerciële beleggers is niet aan de orde”. Er hebben vier corporaties interesse: PréWonen, Elan Wonen, Brederode Wonen en Woonzorg Nederland. Leon Bobbe benadrukt dat er voor de huurders niets verandert: ”U blijft gewoon in uw woning wonen. Uw huur blijft hetzelfde en u kunt gewoon reparatieverzoeken blijven doen”.

Aanwezige huurders hebben gestemd
De Key en HPZ wilden weten wat de huurders belangrijk vinden bij de selectie van een andere woningcorporatie. De huurders stemden over wat zij erg belangrijk (gele stemkaart) en minder belangrijk (blauwe stemkaart) vinden. “Alles is belangrijk!” werd als eerste geroepen in de zaal. Na alle stemrondes bleek dat betaalbaarheid en onderhoud voor veel huurders erg belangrijk te zijn, gevolgd door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Andere onderwerpen waarover werd gestemd, waren de dienstverlening inclusief kwaliteitseisen en duurzaamheid.

Huurders Platform Zandvoort
Aan het eind van de avond gaf Pier Aldershof, voorzitter van Huurders Platform Zandvoort aan dat HPZ de punten van de huurders meeneemt in de gesprekken met De Key. Binnenkort zal hij ook de bewonerscommissies verder bijpraten. Als u als huurder nog iets wilt meegeven aan HPZ kan dat tijdens het vaste inloopspreekuur op de 1e maandag van de maand tussen 9.00 – 11.00 uur bij Pluspunt, op de website https://hpzandvoort.hvarcade.nl/ of via het e-mailadres van HPZ secretariaathpz@gmail.com

De komende tijd starten de gesprekken met verschillende woningcorporaties. Begin april 2020 verwacht De Key u weer te kunnen informeren.

Huurdersbijeenkomst De Key

De Key is van plan de woningvoorraad in Zandvoort over te dragen aan een andere corporatie. Het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) is gevraagd mee te doen aan een verkenning. HPZ is op die uitnodiging ingegaan.

In de afgelopen maanden is een aantal keren overlegd over de opzet. Een belangrijke voorwaarde van HPZ was dat alle huurders gelegenheid moesten krijgen te reageren op de plannen van De Key. Die gelegenheid moest al aan het begin van het proces worden geboden. Aan deze voorwaarde wordt nu voldaan.

Alle huurders zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 30 september 2019. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in het NH Hotel in Zandvoort, Burg. Van Alphenstraat 63.

Tijdens deze avond kunnen de huurders naar voren brengen wat zij belangrijk vinden. HPZ vindt bij de beoordeling van een nieuwe coporatie een aantal punten van bijzonder belang. Wat kan de nieuwe corporatie betekenen als het gaat om bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de huren,
onderhoud en renovatie, nieuwbouw, dienstverlening? HPZ wil graag van de huurders horen of ze het daarmee eens zijn en is benieuwd naar andere punten die de huurders belangrijk vinden. In het vervolg van het proces zal HPZ zich ervoor inzetten dat ook met die punten rekening wordt gehouden.

HPZ roept de huurders op de bijeenkomst op 30 september te bezoeken. Vergeet niet u aan te melden via zandvoort@dekey.nl

Brief: Reactie op advies Arcade aangaande adviesaanvraag voorgenomen besluit en proces terugtrekking uit Zandvoort

Brief: Adviesaanvraag voorgenomen besluit en proces terugtrekking uit Zandvoort

,

VOORTGANG PROJECT TOEKOMST WONINGBEZIT ZANDVOORT

De Key is van plan het woningbezit in Zandvoort af te stoten aan een andere woningcorporatie. HPZ is gevraagd mee te werken aan het overleg met geïnteresseerde woningcorporaties. Aan HPZ is een vetorecht toegekend. Dit komt erop neer dat de overdracht niet doorgaat als geen enkele corporatie acceptabel is voor HPZ. Het woningbezit blijft dan bij De Key.

In de afgelopen maanden heeft HPZ uitvoerig nagedacht en overlegd over zijn rol in het proces. Belangrijk daarbij was de vraag of HPZ besluiten kan nemen die alle huurders aangaan. Na uitvoerig beraad heeft HPZ uiteindelijk besloten positief te reageren op het voorstel van De Key. Wel zijn daarbij kanttekeningen geplaatst over mogelijkheden voor alle huurders een inbreng te leveren.

In de brief aan De Key staat één en ander uitvoerig beschreven. Klik op de volgende link om de brief te lezen:
Brief Proces Zandvoort